Статии

Влага

Какво е мухъл ?

Плесените са видове гъби, които се срещат навсякъде. Плесените се размножават с помощта на малки спори, които са невидими с просто око и са разпространени както навън, така и вътре в помещенията. Мухълът може да започне да се развива на закрито, когато спорите кацнат върху мокри повърхности. Видимият мухъл е индикация за прекомерно образуване на влага. Източникът на влага трябва да се търси и да се коригира преди заразяването с мухъл. Има много видове мухъл и нито един от тях не се развива без вода или влага. Плесените са част от природната среда. На открито плесените играят роля в природата, като разлагат мъртвата органична материя, като паднали листа и мъртви дървета, но в затворени помещения трябва да се избягва развитието на плесени. Няма технически начин да се премахне целият мухъл и плесенните спори във вътрешната среда.Начинът да се контролира развитието на плесени в закритите помещения е чрез се  контролиране на влагата.

Плесените се размножават чрез формиране на малки спори, които не се виждат с просто око. Спорите са много издръжливи и могат да оцелеят в условия, в които мухъл не може да се развие, като в сухи и тежки условия. Тези спори се движат през външния и вътрешния въздух. Когато спорите на мухъла се приземят на повърхността, при наличието на влага мухълът може  да започне да се развива.

Разпространение на мухъла

Плесените обикновено не са проблем, освен когато спорите кацнат върху влажно място и започнат да се развиват. За да оцелеят те разлагат  материята върху, която кацат. Има форми, които се развиват върху дърво, хартия, килими, храни и изолация, докато други форми се изхранват от всекидневния прах и мръсотия, които се събират във влажните места на една сграда

Когато прекомерна влага или вода се натрупва в затворени помещения, развитието на плесени се случва често, особено ако проблема с влагата остава некоригиран. Въпреки че е невъзможно да се премахнат всички форми и плесенни спори, контролиране на влагата може да предотврати развитието им в  затворените помещения.

Всички форми на плесени имат свойството  да се развиват без слънчева светлина. Мухълът се  нуждае само от жизнеспособни семена (спори), източник на хранителни вещества, влага и подходяща температура, за да се размножават. Това обяснява защо появата на мухъл е често срещана във влажни, тъмни и скрити пространства. Светлите, проветриви и сухи  места са по-малко гостоприемни.

Ефект върху здравето

Плесените произвеждат дразнещи вещества, които могат да действат като алергени (причиняващи алергия) при хора с повишена чувствителност. Освен това, някои видове мухъл произвеждат токсични вещества.

Алергичните реакции са най-честите последици за здравето причинени от плесените. Те могат да се появят веднага или да се развият след определен период от време при контакт с мухъл. И развиващият се мухъл и спорите му могат да доведат до алергични реакции. Симптомите на алергия към мухъл могат да включват хрема, кашлица, кихане, сълзене и зачервяване на очите, дразнене или обрив по кожата. Астматични пристъпи могат да бъдат причинени от мухъл или спори на плесени при хора, които имат астма и са алергични към плесени. Дори при неалергични хора мухълът може да дразни очите, кожата и дихателните пътища. Например "черната плесен" Stachybotrys, заедно с някои други видове плесени, произвеждат токсини, известни като микотоксини, които могат да предизвикат дразнене на кожата и дихателните пътища при предразположени индивиди. 

В някои случаи хората могат да развият тежки реакции при излагане на  мухъл. Симптомите на тежки реакции, които са чести включват: висока температура и затруднено дишане. Хора с увредена имунна система или тези с хронични белодробни заболявания могат да развият сериозни инфекции на белите дробове поради плесени.

През 2004 г. Института по медицина (IOM) прави заключение, че няма достатъчно доказателства, за да се свърже излагането на мухъл в закрити помещения със симптомите на горните дихателни пътища, кашлица и хриптене при здрави хора. Мухълът е свързан с влошаването на симптомите на астма при хора, които имат астма. Мухълът също се съобщава, че  се свързва с хиперсинзетивен пулмонит при лица предразположени към това имунологично заболяване. Тази необичайна болест е подобна на пневмония и може да се развие при чувствителни индивиди след кратко или продължително излагане на мухъл.

Методи за измерване

Според U.S. Environmental Protection Association (EPA), ако мухълът е видим, тестване обикновено не е необходимо. Все още няма EPA или държавни стандарти, които са установени за мухъл или за нивата на плесенни спори.

Когато мухълът е бил предварително идентифициран и са предприети процедури за отстраняването му, вземане на проби и тестуване може да се извърши, ако е необходимо от квалифицирани специалисти, за да се определи дали е настъпило адекватното му премахване.

Важно е, ако има алергични хора към мухъл да се определи  точният вид, към който са алергични. Първо и преди всичко, да се определи източникът на влага и да се предприемат необходимите стъпки, за да се отстрани.

Необходимо е да се направи корекция на влажността и вентилацията на помещенията и да се  търсят "невидими" източници на влага, а също и да се препоръча десенсибилизация на алергичните обитатели.

Методи за контрол

Методите за контрол на влагата да включват изграждане на енергийно ефективни къщи с подходящи въздушни уплътнения, правилно използване на защитите от изпарения и способите за разсейване на изпаренията.

Поддържане на качеството на въздуха в помещенията също е от решаващо значение за намаляване развитието на плесени и мухъл. Американското дружество на отоплителните, хладилнии вентилационни системи Inc. (ASHRAE) 62-2001 препоръчва нивата на влажност да се поддържат в границите от 30% до 60%. Високите нива на влажност (> 60%) може да доведат до кондензация и поява на влага и развитието на мухъл в обитаваните територии и във вътрешността на нискоскоростните въздуховоди. Филтрацията на въздух в затворени помещения с използване на високо ефективни филтри ще помогне за намаляване на концентрацията на мухъл спорите  във въздуха. Качеството на въздуха в помещенията може да се подобри чрез използване на климатик за намаляване на влажността, също така HVAC  системите позволяват да се филтрира въздухът в сградата. В зоните с повишена влажност, чрез повишаване нивата на вентилация може да  се избегне появата на кондензация.